טיפול

פירוש: אוכל מיוחד לחולים וחלשים

ממציא: עממי

רקע:
"אני אוכל טיפול" זעק אחד החברים שנעצר ע"י ה'כלניות' ב'שבת השחורה' - סיבה לא מספקת עבור האנגלים דאז.. אבל ה'טיפול' היה מאז ומעולם מזונם של החולים והחלשים בג"ב שהאוכל הסטנדרטי לא התאים לקיבתם הרגישה. בהתחלה עמדו בקצה חדר האוכל הישן 3 שולחנות ועליהם נצבו סירי אוכל ה'טיפול'. עם חלוף השנים התווספו חברים רבים למעגל ה'טיפול' ועגלת 'ונציה' מיוחדת חילקה להם את האוכל חסר המלח והטעם.. בימים בהם האוכל הקיבוצי היה בלתי אפשרי..נהגו הילדים שלמדו מהחברים, לסחוב ממגש ה'טיפול' קומפוט וגזר חי להשבעת רעבונם.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.