בריכת עפר

פירוש: בריכת אגירה בלב השדות ומרכז לוגיסטי של עג"ש

ממציא: עממי

רקע:
בשנות ה- 05 כשנוסד עג"ש על ענפי המספוא הפלחה וגן הירק הוקמה מערכת השקיה, נחפרו בארות נמתחו קוי מים ונחפרה בריכה גדולה בין גוש 1 ,2 ,7 ו- 6. ליד הבריכה נבנה צריף בו אכלו חברי הענף ארוחת בוקר ורוכזו צינורות ההשקיה. עומק הבריכה אליה ניתן היה להכניס כ- 0006 קוב היה כ- 3 מטר, קו של 6 צול חיבר אותה לתעלות ההשקיה בהצפה. עד מהרה הפכה הבריכה לאתנחתא רטובה לימי הקיץ לחברי וילדי הענף ויעד מועדף לטיולים בשדות.
נסיון חביב היה כאשר הכניסו אליה דגיגי קרפיונים אותם היו דגים בחדווה דייגים חובבים בשבת ובחג
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.