גבעת הבדואים

פירוש: גבעת הכלניות, גבעה ממערב למשק

ממציא: ילדי הגבעה

רקע:
ראשוני גבעת ברנר הקימו את ה'מחנה הזמני' בעמק שנקרא ע"י הערבים עור אל פטמה (הלול היום) שממזרח לו גבעת האבנים וממערב גבעת הבדואים, שאז היו בה ערביי זרנוגה. עם השנים והמעבר לישוב הקבע פלשו אל הגבעה בדואים שנטעו בה את אוהליהם ורעו בסביבתה את עיזיהם השחורות. בחורף היתה מתמלאת הגבעה בכלניות, אז היה מותר לקטוף אותם, והילדים היו חוזרים עמוסי זרים וחוויות המפגש עם הבדואים. כאשר גדלה רחובות, החלו להשליך שם זבל ולכרות את הכורכר ובסוף גם סילקו את הבדואים. מה שנשאר הן הכלניות בחורף עצי ההדר הנטושים והזכרונות
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.