דודס חלק א'

פירוש: משחק ילדים פופולרי, מסוכן לעיניים

ממציא: משחק ילדים ישראלי בגירסה 'ברנרית'

רקע:
שילוב קטלני של משחק ה'הקפות', 'שבע אבנים' וקפא"פ שנועד לשפר את המיומנויות של הילד היהודי החדש שאינו ירא מכלום. קבוצת הבית עומדת ליד אבן גדולה וקבוצת השדה עומדת סביב. אחד הילדים לפי תור חובט בנבוט בכפיס עץ מחודד משני צדדיו (02-51 ס"מ)למרחק. תפקיד קבוצת השדה לתפוס את הדודס באויר (מסוכן) ואז נשרפת קבוצת הבית. לא תפסו, זורקים את הדודס אל האבן הגדולה. אם פגעו נשרף המכה, אם לא, הוא יכול להקפיץ את הדודס לגובה ולחבוט שנית. לאחר מכן נמדד המרחק של הדודס מהאבן ביחידות אורך הנבוט ונצברות נקודות לקבוצת הבית
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.