קטיף התפוזים

פירוש: תחרות סוציאליסטית - מי קוטף הכי הרבה..

ממציא:

רקע:
בשנות ה- 06, לקחה החטיבה את קטיף ההדרים לידיה. מדי צהריים יצאנו בטרקטור ועגלה לשטח הפרדס המיועד לקטיף. לכל מחנה התלווה חבר שדאג לסולמות לתרמילים ולמקטפות אך בעיקר השגיח שהנוער: א. קוטף ולא תולש את הפרי ב. ממלא מיכלים עד הסוף. ג. לא יוצא למשימות 'כיסוח' בשטח. לכל חלקה היתה 'נורמה' שבה נקבעו מספרי המיכלים לקוטף/ת ובסוף כל יום נספרו המיכלים ונקבעה התוצאה. כמובן שהיו חלקות 'טובות' עם עצים נמוכים והרבה פרי והיו גם 'אלוני ממרא'.. בערב היו מעדכנים את הגרף שעל לוח המודעות בחדר האוכל, ומתחילים להתווכח..
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.