חטיבה

פירוש: ארגון הגג של בני הקיבוץ מכיתות ז' - י"ב

ממציא: לא ידוע

רקע:
בשנת 4591 ביוזמת מספר בני י"ב לפני גיוס ברחבי הארץ הוחלט להקים את חטיבת בני הקיבוץ המאוחד, מעין ארגון גג לנוער בכיתות ז'-י"ב. בג"ב הגדולה בקיבוצים הוחלט לחלק את החטיבה ל- 4 מחנות: אמיר אלון ארז וניצן. בני י"ב דאז, הכיתה של זאבי רייס ניהלו את החטיבה. הפעילות כללה הדרכה לכיתות הצעירות, טיולים, ערבי הווי, חגים, בטאון 'חבריא' וכיו"ב. עם השנים החטיבה היתה לכוח חשוב בקיבוץ, ביצעה קטיף תחרותי בפרדס וגיוסים במשק, קיימה את 'יום עודד' ואליפויות ספורט ודאגה מדי שנה ל'השביע' את בני כתה ז' בצורה 'מקורית'...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.