חצי שעת עבודה

פירוש: 03 דקות של עבודות שירות

ממציא: מושג ממערכת החינוך לעבודה

רקע:
"העבודה היא כל חיינו" היה אחד השירים המרכזיים בחיי הקיבוץ. מהיום הראשון שותפו גם ילדי הגבעה בעשייה. עם השנים התפתח מוסד 'חצי שעת העבודה' (בין 00:8 - 03:7) ומעבודות נקיון של הכיתה הבית הכולל והחדרים עברו הילדים לעבודות גינון, חצרנות וחדר אוכל. בשנות ה- 05 וה- 06 קדמה לחצי שעת העבודה היזומה, התעמלות הבוקר עם אלפרד.
כל עבודת הנוי ב'טיינר' (עם אנני זק) הושתתה על כוח העבודה המתנמנם שהקיץ כמה דקות קודם, גרר את רגליו עד מחסן הכלים, ויותר משניכש עשבים שוטים, השתמש במעדר ובמגרפה כדי לא ליפול ולהרדם.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.