סולטנה

פירוש: הפרה הראשונה בגבעת ברנר

רקע:
לפרה הראשונה בג"ב קראו 'סולטנה', פרה ביירותית אדומה שהמליטה עגלה (חומה?) בשם 'עלייה' שצאצאיה (דור 81)חיים ברפת של היום. קצת 'הסטוריה' על הרפת:
את 5 הפרות הראשונות של ג"ב קנה עבורם סורקין מעין חרוד.
הרפת שכנה בצריף משותף עם הנגריה והאורווה. כשנולד העגל הראשון לא נמצא לו מקום ועקיבא נכנס למזכירות וקשר אותו לרגל של השולחן, וכך נמצא לו בית..
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.