ה'מליונרים'

פירוש: שכונת יוקרה לותיקים

ממציא: כינוי עממי

רקע:
ב- 8391 התחילו דיונים על הקמת שכונה חדשה, הפעם בתשומת לב רבה לרמת הדיור. הכינוי "שכונת המליונרים" בא להראות על כך, ועדיין קרויה השכונה בשם זה למרות שועדת שמות מיוחדת קבעה לה שם אחר, 'חירות' ע"ש קבוץ ההכשרה של ראשוני ג"ב. עד 1491 הוקמו שם 81 צריפים ובית שימוש ציבורי. תוך 8 שנים נוספו עוד 21 בתים בנויים. שטח הדירה התקנית נקבע ע"י ועדת התכנית של הקיבוץ המאוחד והיה 21 מ"ר...אין פלא שמרפסות פרחו באוויר והיו חלק בלתי נפרד מה'חדר'.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.