המחסן המרכזי

פירוש: מבנה השירותים ליד העיגול

רקע:
נבנה ב- 6391 ושמר באופן כללי על צורתו המקורית. סיגריות ומצרכים אישיים חולקו בחדר האוכל. במחסן זה נערכה גם ועידת הקיבוץ בשנת 2491 בה סופר לראשונה על זוועות השואה. במחסן שוכנו לצד האורווה והזגג, אריך איטל ומשה גוטליב.מבנה זה תוכנן ע"י פרופ. היברשיים.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.