ספר (במלעיל)

פירוש: 'מעצב שיער מקומי'

רקע:


החלוצים הצעירים שעלו לגבעה, לפני שהקריחו בטרם עת, נהגו לספר את עצמם, בעיקר כדי לחסוך בכסף.
בין העולים החדשים של שנות ה- 06 היה מוטקה וילנאי שהוכשר (ע"י מי - לא ידוע עד היום) להיות ספר, והוא היה מקבל אחר שעות העבודה את החברים לתספורת. שיקשוק מספרי הברזל שלו ליד האוזן גרם סיוטי והרטבות לילה לדור ילדים שלם.
עם הזמן מספר הלקוחות גדל העבודה הועברה לספר שכיר (ר"ל). בהתחלה זה היה ספר מרחובות (אבא של הב-לי-פילפיל) ואחירו הגיע ספר רומני מעקיר שנים רבות היה מגיע על אופניו, שמכנסין קשורות במקל כביסה לבל יכנסו לשפיצים.
בין הבדיחות שלו היה גם : "חצי היום חצי מחר": כשילד ארוך שיער הגיע ל"ספר" (במלעיל. מושג בפני עצמו)
היה הלה מספר את צידה הימני של הגולגולת, מעניק טפיחה קלה בעורף ואומר במבטא
רומני: "חצי היום חצי מחר". הילד היה צריך לצחוק או לפחות להראות שההלצה מאד
משעשעת כדי שהתספורת תושלם.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.