פרימוס ופתילייה

פירוש: כלי חימום ו/או שותפים 'סמויים' לאוהל

רקע:

בימים כתיקונם (החל מאמצע שנות ה- 03) אלו כלים נפוצים להבערת אש לשימוש ביתי.
בראשית ימי ג"ב לכל זוג באוהל צורף דייר נוסף (פרימוס) או זוג דיירים (פתילייה).
למשל, יעקב ואנני היו ה'פתילייה' של אחיו הבכור יחיאל ורעייתו מילכה.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.