אליעזר הכורם הותיק

צלם: ולטר ליפמן

תאריך: שנות ה- 06

מספר ארכיון: 3040WPP

חברים הקשורים ל - אליעזר הכורם הותיק:

אליעזר ורטהיים...

סיפורים הקשורים ל - אליעזר הכורם הותיק:

אליעזר ורטהיים - 04 שנה לפטירתו...

כרם...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.