המשולש של אלוף הארץ

צלם: ולטר ליפמן

תאריך: 0691

מספר ארכיון: 9570WPP

חברים הקשורים ל - המשולש של אלוף הארץ:

יצחק לוריה...

סיפורים הקשורים ל - המשולש של אלוף הארץ:

אולימפיאדת רומא - איקי לוריה מזנק למים...

בריכת זקס...
גודל מלא...

תיאור:
איקי אלוף הארץ בפרפר - הנציג של הגבעה באולימפיאדת רומא 0691
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.