בית ישע בין ערביים

צלם: אליעזר ורטהיים

תאריך: שנות ה-04

מספר ארכיון: A6011EVP

חברים הקשורים ל - בית ישע בין ערביים:

ישע סמפטר...

סיפורים הקשורים ל - בית ישע בין ערביים:

צעדת גבעת ברנר 3002 - היפה בגבעות...

בית ישע...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.