יום הזכרון בבית סרני

צלם: חנן בהיר

תאריך: שנות ה- 05

מספר ארכיון: 3065hpP

סיפורים הקשורים ל - יום הזכרון בבית סרני:

אנצו - הקמת גבעת ברנר 3...

אנצו - הקמת גבעת ברנר 4...

אנצו - הקמת גבעת ברנר 2...

אנצו סרני - השליח 1...

אנצו סרני, לאחר מותו...

סרני מספר על הקמת גבעת ברנר ...

אנצו סרני - השליח 2...

אנצו - המשך סיפור חיים...

בית סרני...

אנצו - השליח 3...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.