יהודה תופר נעליים

צלם: חנן בהיר

תאריך: שנות ה- 05

מספר ארכיון: 1192hpP

חברים הקשורים ל - יהודה תופר נעליים:

יהודה קלנסקי...

סיפורים הקשורים ל - יהודה תופר נעליים:

סנדלריה...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.