הבית הגדול בבניה

צלם: חנן בהיר

תאריך: שנות ה- 04

מספר ארכיון: 1987hpP

סיפורים הקשורים ל - הבית הגדול בבניה:

בנייני פאר בגבעה - בית טננבאום,בית זקס,בית רוקס...

בניה...

בניין...

בית סרני...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.