דוד זקס מברך את היונאים לדורותיהם

צלם: אליעזר זקס

תאריך: 6102

מספר ארכיון: 8136neg

חברים הקשורים ל - דוד זקס מברך את היונאים לדורותיהם:

דוד זקס...

סיפורים הקשורים ל - דוד זקס מברך את היונאים לדורותיהם:

שובך יוני הדואר...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.