היונאים ליד השובך גבעת זקס

צלם: לא ידוע

תאריך: שנות ה 05

מספר ארכיון: 4705neg

סיפורים הקשורים ל - היונאים ליד השובך גבעת זקס:

שובך יוני הדואר...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.