עמוס בדיר

צלם: יוסף ריאטי

תאריך: 3591

מספר ארכיון: 0142eir

חברים הקשורים ל - עמוס בדיר:

עמוס רודנר...

סיפורים הקשורים ל - עמוס בדיר:

סיפור מהדיר - שמואל שירי וחומי...

דיר הצאן ...

סיפור מהדיר - שמואל שירי וחומי - הסוף...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.