מחזור 6591

צלם: לא ידוע

תאריך: 6591

מספר ארכיון: 6883neg

חברים הקשורים ל - מחזור 6591:

אבנר שטראוס...

גיורא רגולר...

גורי פלטר...

פנחס לינדנר...

דן רון...

אילן אלוני...

נדב בוסתנאי...

אורי זק...

עלי ליאור...

אמי קלוש...

אחי ברנד...

יפתח בן אשר...

מרים רדר- לוין...

ניסן שירן...

חוה גלאור...

דן רובין...

אהוד דברת...

רחל מרקוביץ...

תרצה זינדל...

יצחק נתן...

גדעון להר...

גדי כץ...

יעל וסר...

גאולה שרעבי...

יוכבד מעיין...

יורם לוי...

אילון אשכול...

רחל גאייר...

אברהם כוכבי...

ירון מור...

רחל וייצמן...

יובל אפרת...

יוסי ישראל...

סיפורים הקשורים ל - מחזור 6591:

אלעס קונן - לזכרו של דן רון וקצת גם על .. אריק שרון...

בית ספר...

תמונות מחזור...
גודל מלא...

תיאור:

מימין לשמאל, עומדים בשורות האחוריות: גדעון (לכסברגר) להר,ז"ל. יפתח בן-אשר, אחיעזר (אחי) ברנד, רחל גאייר ז"ל (קצת מוסתרת), אילון אשכול, דן רון ז"ל, גורי פלטר, יורם לוי ז"ל, יונתן אייזמן, אורי זק ז"ל, נדב בוסתנאי, רחל מרקוביץ'(קצת מוסתרת), יוסף ישראל, דן רובין ז"ל.

 מימין לשמאל, עומדים בשורה היותר קדמית: בנימין (בני) קפלן-מחנך הכתה, מרים קשת, מאירה לפסמה, אסתר קפלן, יוכבד (ידידיה) מעיין, עדנה בלום, רחל וייצמן, אמי קלוש, מרים לוין, חווה טיכאור, גאולה שרעבי, תרצה זינדל, יעל ווסר, יובל אפרת,

 מימין לשמאל, כורעים:גדי כץ, ז"ל, גיורא רגולר, יצחק נתן, אילן אלוני, ירון מור, עלי (ליסאור) ליאור, פנחס לינדנר, אברהם (כוחי) כוכבי, ניסן שירן.

 מימין לשמאל למטה: אהוד דברת, אבנר שטראוס. .

 

 

 

 

 

 

 

 

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.