צבי ספקטור

צלם: לא ידוע

תאריך: שנות ה- 03

מספר ארכיון: 001rotceps

חברים הקשורים ל - צבי ספקטור:

צבי ספקטור...

סיפורים הקשורים ל - צבי ספקטור:

נזכור את הנופלים במערכות ישראל ...

חיילים...

מלחמת העולם השניה...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.