שוש ואנשי ההגנה ליד קברה של חנה סנש

צלם: לא ידוע

תאריך: שנות ה- 04

מספר ארכיון: 71eps

חברים הקשורים ל - שוש ואנשי ההגנה ליד קברה של חנה סנש:

שוש ספקטור...

סיפורים הקשורים ל - שוש ואנשי ההגנה ליד קברה של חנה סנש:

מלחמת העולם השניה...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.