הורה צפריר

צלם: יואל סירקיס

תאריך: ספטמבר 6002

מספר ארכיון: 865ris

סיפורים הקשורים ל - הורה צפריר:

חג המשק 87 - הצדעה למני צפריר...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.