המגוב והחרמש - מארבע בבוקר ועד שש

צלם: לא ידוע

מספר ארכיון: 701sum

סיפורים הקשורים ל - המגוב והחרמש - מארבע בבוקר ועד שש:

מוזיאון אוצרות גבעת ברנר...
גודל מלא...

תיאור:
כלי הקציר הראשונים,החרמש בכוח הזרוע והמגוב בכוח הסוס וגב הפלח,
באגף המספוא והפלחה (לימים עג"ש) של המוזיאון
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.