חיים זליגמן

צלם: ולטר ליפמן

תאריך: שנות ה- 07

מספר ארכיון: 09511WPP

חברים הקשורים ל - חיים זליגמן:

חיים זליגמן...

סיפורים הקשורים ל - חיים זליגמן:

חיים זליגמן היה היום בן 001 ...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.