מרדכי היהודי מברך את איריס

צלם: ולטר ליפמן

תאריך: שנות ה- 06

מספר ארכיון: 77811WPP

חברים הקשורים ל - מרדכי היהודי מברך את איריס:

פרץ סיאקי...

רבקה להר...

איריס להר...

יהודה חרש...

רחל חרש...

סיפורים הקשורים ל - מרדכי היהודי מברך את איריס:

פורים לילדים...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.