חיים זליגמן

צלם: לא ידוע

תאריך: שנות ה-04

מספר ארכיון: 1001HBH

חברים הקשורים ל - חיים זליגמן:

חיים זליגמן...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.