המשפחה המלכותית משושן

צלם: לא ידוע

תאריך: שנות ה- 06

מספר ארכיון: 7066UPS

חברים הקשורים ל - המשפחה המלכותית משושן:

רחל ריאטי...

מני צפריר...

יעל (דורמן) פרס...

מרים רבא...

אראלה בן אשר...

יוכבד מעיין...

סיפורים הקשורים ל - המשפחה המלכותית משושן:

פורים בגבעה ...
גודל מלא...

תיאור:
מני אחשוורוש, רחל הדסה אסתר, יוכבד ושתי, אראלה מרדכי, מרים המן וחיילי המלך
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.