אלישע חרש


סיפורים הקשורים ל - אלישע חרש:

כיכר אתרים - בני חברי וידידי הגבעה ברשת!...

עמי(אבא של גור) שלף מגיע לגבעת ברנר...

חוויה בטבע - גבעת ברנר...

צעדת גבעת ברנר 1102 - בעקבות לוחמי המדינה שבדרך...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של אלישע חרש...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.