ארנסט זליגמן
0191-9891

סיפור החיים של ארנסט זליגמן

קשרי המשפחה של ארנסט זליגמן

מקום לידה: גרמניה

תאריך עליה: 4491

תאריך קבלה לחברות: 6491

השכלה: לימודי משפטים

מוסד/ות חינוך: אוניברסיטאות פרייבורג, היידלברג והמבורג

מקצוע/ות: עורך דין,

סיפורים הקשורים ל - ארנסט זליגמן:

ארכיון גבעת ברנר...

יומן גבעת ברנר...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

סיפור חיים:
ארנסט זליגמן נולד בגרמניה ב- 0191 למשפחת בנקאים מצד האב והאם. המשפחה האמידה היתה מושרשת היטב בגרמניה הן בקהילה והן במוסדות השלטון. למשפחה המתבוללת היו קשרי משפחה ונישואין עם משפחות גרמניות ונדמה היה שאידיליה זו תשרור לעד. מלחמות העולם הראשונה ובעיקר השניה טרפו את הקלפים. ארנסט שסיים לימודי משפטים באוניברסיטאות פרייבורג, המבורג והיידלברג 'יצא' אל השוק האזרחי עם עלות היטלר לשלטון וגילה שחרב עליו עולמו. כל נסיונותיו להשיג סרטיפיקט לעלייה לא"י נכשלו. אחיו הצעיר היינץ - חיים עלה (לג"ב) ב- 6391 ואחותו סופי ב- 9391. ב- 0491 גורשה המשפחה לדרום צרפת והושמה במחנה ליד הרי הפירינאים. בנובמבר 2491 עם פלישת בנות הברית החל המרדף אחר היהודים גם בצרפת. ארנסט וידיד הצליחו להמלט לספרד ונעצרו ע"י הספרדים שהעבירו אותם בין בתי כלא שונים.
ב- 22 בינואר 4491 עלה ארנסט על האניה 'ניאסה' שהפליגה לפלסטינה ב'דיל' מיוחד שנעשה עם הגרמנים ונחת בחופי הארץ בפברואר 44'. חיים ושפרה הביאו אותו לג"ב - אל 'המנוחה והנחלה'.
ארנסט, המשפטן 'המובטל מאונס', דובר 7 שפות שלא בדיוק מצא את מקומו בג"ב, התנדב לצבא הבריטי ושירת במצרים עד תום המלחמה. בחופשות הכיר את ואלי ונולדו להם 2 ילדים.
בשנת 1591 התחרש ארנסט ואיבד לחלוטין את חוש השמיעה. בעזרתה של אשתו המסורה ואלי הצליח ארנסט להשתלב בחיים בג"ב, בהנהלת חשבונות, ב'רימון' ואצל עו"ד האז בת"א שהתמחה בתביעות פיצויים מגרמניה. ארנסט היה בין מקימי הארכיון בג"ב ומעורכי היומן.

חומר נוסף
סיפור חייו לנכדו בן המצווה עמרי 5891

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.