יעקב ובר
2091-2791

סיפור החיים של יעקב ובר

מקום לידה: קובנה, ליטא

תאריך עליה: 3291

תאריך קבלה לחברות: 8391

השכלה: עממי

מקצוע/ות: פרדס, מכוורת, רפת, כרם

סיפורים הקשורים ל - יעקב ובר:

כרם...

שם המשפחה: גבעת ברנר- דמויות למזכרת...

מאימרות יעקב ובר ...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של יעקב ובר...

סיפור חיים:

יעקב נולד ב-2091.3.51 בשנץ, פרבר ליד קובנה להוריו חיים צבי וטובה ובר, ולמד שם בבית ספר עברי. עם פרוץ מלחמת העולם הראשונה גורשו כל היהודים מקובנה ופרבריה. משפחתו של יעקב התיישבה בהומל., שם למד יעקב בבית ספר רוסי. בהיותו בן חמש עשרה היה עד למהפכה הרוסית היה חבר ב"סאמוכראנה", ההגנה העצמית של היהודים. בשנת 0291 חזרו יעקב ומשפחתו לקובנה. יעקב הצטרף לקבוץ הכשרה באחת המושבות ליד ממל. כאן החל ללמוד ענפי חקלאות וגידול דבורים. בשנת 3291 עלה לארץ והצטרף לקבוץ מרחביה. אבל החיים לא סיפקוהו והוא עקר אחר לבטים למקווה ישראל.  בשנת 8291, יעקב ואחרים  הקימו את התארגנות "חירות" להקמתו של מושב. בין  לבין השתתף  בקבוצות פועלים נאבקו על עבודה. בשנת 2391 היה בין הראשונים שעל על אדמת "חירות". אך גם כאן לא בא על סיפוקו. בשנת 7391 נפגש עם קבוצת אורזים מגבעת ברנר, והחליט להצטרף לישובינו הגדול, כאן מצא את ביתו עד יום מותו. תחילת עבודתו הייתה ברפת, אחר כך עבר למכוורת. כאשר חוסלה המכוורת עבר לעבוד במטעים, בפרדס ובכרם. משהתחילה תקופת הבריחה וההעפלה עם גמר מלחמת העולם השנייה, נענה לתביעת "הקיבוץ המאוחד" ויצא לארגון העלייה מאירופה. לא פעם סיכן את חייו בהברחת גבולות. אחרי 4 שנים חזר הביתה ולעבודת המטע והפרדס. יעקב היה איש ספר, הירבה לקרוא והיה ער לנעשה בארץ, בתנועה ובעולם. נפטר 2791.2.6

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.