חנה קפלן
0191-3891

שם קודם: חנה ניסלביץ

מקום לידה: ליטא

תאריך עליה: 1391

תאריך קבלה לחברות: 3391

השכלה: גמנסיה עברית

מקצוע/ות: מטפלת ילדים, מועצה אזורית
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של חנה קפלן...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.