צבי ירקוני
5091-6691

סיפור החיים של צבי ירקוני

שם קודם: צבי גרינברג

מקום לידה: אוקראינה

תאריך עליה: 5291

תאריך קבלה לחברות: 9291

השכלה: יסודית

מקצוע/ות: חקלאי, רפתן, נהג

סיפורים הקשורים ל - צבי ירקוני:

עטרה יש רק אחת ו..אוכל לחלוצים...

'תקופת האבן' או שיפור פני המחנה...

ווהלין חדרה...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של צבי ירקוני...

סיפור חיים:
צבי נולד ב- 5091 באוקראינה כבן בכור למשפחה ציונית נלהבת. האב כורך ספרים חינך את ילדיו לעבודה וציונות וצבי היה הראשון להגשמת חלום אביו.
בגיל 41 הצטרף לתנועת 'השומר הצעיר' ובגיל 61 יצא לעבודה בהעמסת שקי קמח, עבודה לא שגרתית באותם מחוזות וזמן. עם התגבש 'החלוץ' יצא צבי לשלוש שנות הכשרה בגרוכוב שליד ורשה וב- 5291 עלה לא"י, והיה בין מייסדי קבוצת ווהלין בחדרה. כאחד המעטים שזכה בעבודה בדיש ובגורן נלחם על השארות הקבוצה במקומה חרף בעיות הכלכלה והאבטלה.
צבי היה בין הראשונים שעלו ל'נקודה' ויחד עם שרה רעייתו היו להורים הראשונים לאיתן – הבן הבכור של ג"ב שנולד בדצמבר 8291. צבי היה פעיל מאד בבטחון ג"ב ועבד שנים ברפת ואחר כנהג.
הוא ראה בחוסר העבודה לחברים כאסון חברתי ועשה כל שבידו למצוא פרנסה, בעיקר לחברות.
עבורו קיבוץ גדול היה המטרה והוא התנגד נמרצות להגבלת מספר החברים בקיבוץ.
עם הקמת 'מטר' השתלב במחלקת ההרכבה ובמקצוע שיעד לעצמו – הדרכת חקלאים בהשקייה.
במשך שנים סובב ברכבו בין משקים, יעץ לחקלאים הצעירים והגדיל את הקליינטורה ' של 'מטר'.
לילדי הקיבוץ, בעיקר לבני הכיתות של בניו היה צבי מקור סיפורים מרתק ו'דוגמא' לחבר קיבוץ.
במלחמת השחרור יצא בנו עודד בן ה- 71עם הלוחמים לכבוש את הכפר הערבי בשיט, ליד יבנה ונפל בקרב יחד עם עוד שני חברי ג"ב.
צבי שעמד בתלאות החיים והעבודה הקשה נפגע והחל להתכנס בתוך עצמו.
לאחר שסיים לעבוד ב'מטר' עבר להנהלת חשבונות ומאור פניו למרות מחלתו זכור לכולם.

חומר נוסף
חוברת זכרון
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.