עמיר לוי


סיפורים הקשורים ל - עמיר לוי:

כיבוש תל פארס בגולן - 5...

וידיומן מאי 6102 יום הזכרון מסיבת העצמאות...

הריבה המתוקה של "רימון" יום כפור 3791 -4...

צעדת גבעת ברנר 5102 - בעקבות לוחמי ובני ג"ב במלחמת העצמאות...

כיבוש תל פארס בגולן - 4...

כיבוש תל פארס בגולן - סיפור גבורתו של עמיר לוי...

כיבוש תל פארס בגולן - 3...

כיבוש תל פארס בגולן - 2...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של עמיר לוי...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.