שמשון בן אשר


סיפורים הקשורים ל - שמשון בן אשר:

מעשה בעמרי צור 2...

סניטריות...

שובך יוני הדואר...

צעדת גבעת ברנר 1102 - בעקבות לוחמי המדינה שבדרך...

מכתב למאיר שלו בעקבות ספרו ' יונה ונער'...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של שמשון בן אשר...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.