שמעון הנדלר
3191

מקום לידה: גרמניה

תאריך עליה: 4391

תאריך קבלה לחברות: 7391

השכלה: תיכונית

סיפורים הקשורים ל - שמעון הנדלר:

שובך יוני הדואר...
גודל מלא...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.