מנחם דורמן
9091-4991

סיפור החיים של מנחם דורמן

קשרי המשפחה של מנחם דורמן

מקום לידה: ברלין, גרמניה

תאריך עליה: 1391

תאריך קבלה לחברות: 1391

השכלה: ישיבה, ב"ס ריאלי

מוסד/ות חינוך: גרמניה

מקצוע/ות: הוגה דעות, עורך ספרותי, סופר וחוקר

סיפורים הקשורים ל - מנחם דורמן:

מנחם דורמן - המשך סיפור חייו...

מלוין הגזבר 2...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של מנחם דורמן...

סיפור חיים:
מנחם נולד בברלין ב- 9091. בילדותו עקרה המשפחה ללייפציג שם התרכזה אוכלוסייה יהודית רבה שהגיע ממזרח אירופה, בעיקר מגליציה (גליציאנרים). מנחם הלך לבית הספר היהודי בהנהלת ד"ר אפרים קרליבך ובמקביל למד ב'חדר' ו'בישיבה'. עם סיום לימודיו הלך להכשרה חקלאית ליד העיר המלין, שם התרכזו חברי קיבוץ - הכשרת 'חירות'.
בשנת 1391 עלה לא"י ולמחרת רדתו מהאניה ביפו הגיע לג"ב בה היה חבר עד יומו האחרון.
מחלת השחפת בה חלה מנחם בגיל צעיר 'הסיטה' אותו מהמסלול ה'קלאסי' של חלוץ ובמקום עבודת כפיים קשה מצא העולה החדש את עצמו עובד במלאכה לא פחות קלה ומפרכת - ההוראה וחינוך. מאוחר יותר ערך את הבטאון הספרותי של הקיבוץ המאוחד "מבפנים" ואחר הקים את הוצאת הספרים של הקיבוץ המאוחד. לאורך כל השנים כתב מאמרים בנושאי אקטואליה בעיתונים "דבר" ו"למרחב".
מנחם שהוליד את רחל עם חנה, התגרש ונשא לאשה את תמר ונולדו להם נעמי זאבי ואורי.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.