אורי חצור
2491

מקום לידה: גבעת ברנר

תאריך קבלה לחברות: 0691

השכלה: תיכון

מוסד/ות חינוך: גבעת ברנר

מקצוע/ות: עג"שניק, טרקטוריסט

סיפורים הקשורים ל - אורי חצור:

אימרות שפר - חלק ב'...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של אורי חצור...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.