אליעזר רגב
5091-8691

סיפור החיים של אליעזר רגב

שם קודם: אליעזר גרביצקי

מקום לידה: ורשה, פולניה

תאריך עליה: 1291

תאריך קבלה לחברות: 9291

השכלה: בית מדרש למורים

מוסד/ות חינוך: דוד ילין, ירושלים

מקצוע/ות: מורה

סיפורים הקשורים ל - אליעזר רגב:

פרקי אליעזר - המשך סיפור חייו...

פרקי אליעזר - החסיד, הרב, האדם...

פרקי אליעזר - המחנך החבר...

פרקי אליעזר - איש המשפחה...

השם - גבעת ברנר ...

גרביצקי - קוים לדמותו 3002-2102...

אליעזר רגב, הרב של ג"ב...

פיני על אליעזר רגב...

אילה משחררת עצירים וכמעט שורפת כלא.....

קורט על אליעזר רגב...

משגיח הכשרות ...

תינוק ראשון מת...

אנצו סרני, לאחר מותו...

אליעזר מחנך...

עוד על 'קיר המוות' או בית המכס...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של אליעזר רגב...

סיפור חיים:
אבינו אליעזר נולד ב - 41 בינואר 5091 כ"ה בשבט תרס"ה, בוורשה, בנם השישי במניין של שרה ומשה גרביצקי. כילד למד בחדר ובישיבה, ילד שחרחר ושובב, מוקף אחים ואחיות (הצעיר בבנים היה ואחריו יהודית ז"ל) וחברותא של דרדקים כמוהו, בחצר הגדולה בוורשה.
לימודיו בחדר אצל רב שבת'ל המלמד הותנו על ידי סבתנו - בלי מלקות! כשהמלמד הלקה ("הילד חריף ובקי אך שובב גדול"), הוציאה סבתא את לייזר'קה מידיו ומהחדר ואף נזפה בו במלמד קשות!
הבית הצנוע ברחוב נובוליפקי 82 היה הומה ידידים ובני עיר סלונימאים שבאו לעיר הגדולה), ועל אף היותו בית דתי אורתודוכסי היה פתוח לכל רוחות הזמן הסוערות (בונד, ציונות וכיוצא באלה).
האב השתקן ואציל הנפש, הלמדן המושבע הטורח להביא פרנסה הביתה -
והאם רבת הפעלים, אוהבת וחמה, חינכו את שבעת ילדיהם לסובלנות, אהבת אדם והבחנה ברורה בין טוב לרע. הבית הזה עיצב את נפש אבא ושימש לו כול חייו כבסיס ומקור נובע, אוצר גנוז של ימי תום, חן וקסם, ומושא געגועים. ברוח בית הוריו בנה את עולמו ואת ביתו שלו.
בגיל 61 בעודו תלמיד בית-המדרש למורים מיסודו של פוזננסקי בוורשה, התעקש והקדים את אחיו, פעילי תנועות הנוער הציוניות, ועלה ארצה עם קבוצת "הרצליה" שהתיישבה בזכרון-יעקב ועסקה בייבוש ביצות כברה.
במרס 1291 עלה איפוא אבא לראשונה לארץ-ישראל. רצח ברנר וחבריו ביפו, במאי 1291הותיר בו זעזוע עמוק. את ברנר קרא, למד ולימד כל חייו. מקץ שנתיים, חולה בקדחת ובגעגועים, חזר אבא לוורשה לבית הוריו להתרפא. ב- 42 בדצמבר1291 עוזבים יהודית, אליעזר וההורים את ורשה לצמיתות ובינואר 5291 באנייה "פטריה" מגיעים לנמל יפו ומשתקעים בירושלים, ברחוב זכרון-יעקב, ולאחר מכן בתל-אביב.
אבא נהפך לעמוד התווך של הבית. הוא ממשיך את לימודיו בבית המדרש
למורים ע"ש דוד ילין בבית הכרם, ולפרנסתו מחלק עיתונים ומלמד עברית.
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.