גדעון שמבק


סיפורים הקשורים ל - גדעון שמבק:

הקרב על בשיט ...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.