גד ממוט
0191-1891

סיפור החיים של גד ממוט

קשרי המשפחה של גד ממוט

כינוי: גוטשי

מקום לידה: זבינוגרוטקה, אוקראינה

תאריך עליה: 2391

תאריך קבלה לחברות: 3391

השכלה: בית ספר מקצועי

מוסד/ות חינוך: גרמניה

מקצוע/ות: מסגר, רתך, שרות 'רוית'

סיפורים הקשורים ל - גד ממוט:

חברות, עבודה מאורגנת, מאבק פוליטי ו..כובע...

סליקים...

מחסן א'...

עבודה עברית.....

כיבוש מרר...

מגפיים...

הצדעה לספורטאי הגבעה - חג ה- 57...

ועדת דירות...

כיצד ניצלו ילדי דורות ?...

סחר חליפין...

גוטשי - המשך סיפור חיים או קרא לגד יבוא מיד!...

כדורגל בגבעה...

ספורט לחלוצים...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של גד ממוט...

סיפור חיים:
גוטשי נולד בעיירה זבינוגרוטקה באוקראינה ב- 0191 למשפחה דתית . האב היה סוחר מצליח וששת הילדים גדלו באוירה יהודית טובה, כמו בסיפורי י.ל.פרץ ושלום עליכם. כל בני המשפחה למדו ב'חדר' ובלילות שבת בחן אותם האב ב'חומש' וברש"י ויחד פירשו את המקרא. האם שברכה על הנרות ודאגה לכל מבגד חדש ועד אוכל טעים וכשר השלימה את התמונה היפה. גוטשי זכר (ואהב) תמיד לספר על האגדה שאביו היה מספר בערב שבת והיא שהפכה למושא החלומות של כל הילדים. באגדה מגיעה המשפחה לארץ ישראל, האב יוצא עם בניו הגדולים אהרון וזוזי לחרוש ולזרוע, הבן השלישי אברשה רועה את הפרות, גוטשי הרביעי יוצא עם העיזים והכבשים למרעה קרוב לבית ולובה האח הצעיר מטפל בתרנגולות בחצר. האמא רחל והבת הקטנה שיינדל ידאגו למשק הבית..
החלום הזה 'נשבר לרסיסים' עם פרוץ המלחמה הגדולה והמהפכה הרוסית. כנופיות הקוזקים של פטליורה הנורא ואחרים פרעו ביהודים וכשמלאו לגוטשי 9 שנים נרצחו אביו ודודו בלב היער כאשר הובילו עגלות מצרכים לעיירה. האם שנותרה עם 6 ילדים מכרה את הבית והרכוש וקיבלה תמורתם מטבעות זהב אותם החביאה בבגדי הילדים ויצאה לעבר גבול פולין, כאשר המטרה היא אמריקה. לאחר שנתיים של נדודים בעיירות פולין רכשה האם בכסף רב דרכונים מזוייפים והמשפחה הגיעה לברלין.
ילדי המשפחה הצעירים מצאו מקלט 'זמני' ב'אהבה', מוסד לילדי פליטי המזרח בחסות קהילת ברלין הציונית. גוטשי בן ה- 11 מצא עצמו יושב בבית ספר גרמני בכיתה ב' בשל שליטתו הדלה בשפה החדשה. המורה הבטיחה לו ש'יקפוץ כיתה' אם ישתפר, ומאמציו הרבים אכן הועילו ובגיל 41 סיים בהצלחה את היסודי. בחצר בית הספר נפתחה 'חזית' נוספת, מול הגרמנים הצעירים שהציקו ליהודים המעטים שלמדו איתם. גוטשי הספורטאי החזק לא הוריד את הראש אלא נלחם על כבודו וכבוד שאר ילדי 'אהבה'.
מנהלת המוסד שהיתה גאה בהישגי בכיר תלמידיה עודדה אותו להמשיך ללמוד ולרכוש מקצוע לקראת העליה לא"י. גוטשי למד מסגרות בבית ספר מקצועי והתמחה כשוליה במפעל גדול שבו מעולם לא הועסק שוליה יהודי. עם סיום הלימודים עמד גוטשי בהצלחה בבחינות הגמר וקיבל דיפלומה ממשלתית. יחד עם חבריו בבית 'החלוץ' התכונן לעליה לארץ וקיים קשר עם חבריו שכבר עלו. יו חרט המליץ לו להתמחות בריתוך ונפחות, מקצועות חיוניים בא"י.
(יש המשך)

חומר נוסף
חוברת זכרון 1891

האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.