דוד רשף


סיפורים הקשורים ל - דוד רשף:

שיח לוחמים- יגאל מור מספר 5...

צעדת גבעת ברנר 5102 - בעקבות לוחמי ובני ג"ב במלחמת העצמאות...

צעדת גבעת ברנר 1102 - בעקבות לוחמי המדינה שבדרך...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.