עמרי אחאי


סיפור החיים של עמרי אחאי
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

סיפור חיים:
עומרי אחאי האח של שמואל אחאי והבן של יוסף אחאי
עזבו לנצר עם הפילוג. שמואל נהרג בתאונה עם רכבת
יש להם עוד אחות גדולה ג'ינג'ית
שקראו לה נדמה לי אביגיל, מהבנות הראשונות במשק (עפ"י יעל ויטנברג)
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.