יוחנן שטאל
9091-1391

סיפור החיים של יוחנן שטאל

מקום לידה: מנהיים, גרמניה

תאריך עליה: 0391

סיפורים הקשורים ל - יוחנן שטאל:

נזכור את הנופלים במערכות ישראל ...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

סיפור חיים:
אחיו הגדול של נפתלי שטל. עלה לארץ ב- 0391 והצטרף לקבוצת שריד ואחר הגיע לגבעת ברנר. בקיץ 1391 הלך לטייל עם ידידתו סליה זוהר בחוף הים ליד סידני עלי בהרצליה. רוצחים ערבים התנפלו על הזוג הרגו את יוחנן מיד, אנסו את סליה ואחר רצחו גם אותה. את הגופות קברו והסתלקו. רק לאחר מספר חודשים של חיפושים עלה על עקבותיהם אברהם דרויאן, שומר מפתח תקוה והסגירם למשטרה הבריטית. יוחנן וסליה שהיעלמותם ורציחתם העסיקה את הישוב הקטן בארץ ואפילו את בית הנבחרים הבריטי נקברו בבית הקברות הישן ברח' טרומפלדור בתל אביב.

חומר נוסף

חוברת תחקיר שערכה מיכל שטל - סופר 1002
מי שסייע בגילוי המרצחים של זוהר וסאליה, היה אברהם דרויאן ז"ל מכפר-סבא,
מזכיר התאחדות השומרים ועוזרו של אברהם שפירא.
פרטים בסיפרו: "יחידי מול שדות"
 ספרית מעריב 5891  עמודים: 701-79
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.