דוד זקס
1491

קשרי המשפחה של דוד זקס

מקום לידה: גבעת ברנר

תאריך קבלה לחברות: 8591

השכלה: אקדמית

מוסד/ות חינוך: האוניברסיטה העברית

מקצוע/ות: מורה

סיפורים הקשורים ל - דוד זקס:

איש היה בז'וסלי העיירה של הורינו 1...

איש היה בז'וסלע - ליטא - 4...

דוד זקס מספר על ידידו עוזי צמח...

דוד זקס מספר על ידידו עוזי צמח המשך...

איש היה בז'וסלע - ליטא - 2...

מזכירות - קיצור תולדות...

רפת - קיצור תולדות רפת ג"ב 0391-5002...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של דוד זקס...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.