דני חצור
5391-8102

שם קודם: דני מאירהוף

מקום לידה: גבעת ברנר

תאריך קבלה לחברות: 3591

השכלה: תיכונית

מוסד/ות חינוך: גבעת ברנר

מקצוע/ות: מסגר, טרקטוריסט

סיפורים הקשורים ל - דני חצור:

העגלה של איקי קוטלר בעורף האויב - לכבודו של דני חצור ...

עגלה תוביל חציר - 57 שנה לצאתה לאור...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של דני חצור...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.