נחום שיר


סיפורים הקשורים ל - נחום שיר:

התנועה - קואופרטיב...

החברים של ברנר...

וידיומן מאי 6102 יום הזכרון מסיבת העצמאות...

גבעת ברנר - אימפרית הספורט 7491-7791...

גינות נוי - קיצור תולדות...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של נחום שיר...
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.