יעקב לוצ'נסקי
2781-4791

סיפור החיים של יעקב לוצ'נסקי

מקום לידה: ויניצה, רוסיה

תאריך עליה: 0591

תאריך קבלה לחברות: 7591

השכלה: תיכונית

מקצוע/ות: פסל, צייר, אמן

סיפורים הקשורים ל - יעקב לוצ'נסקי:

יעקב לוצ'נסקי - קוים לדמותו כאמן...

בית לוצ'נסקי...

לוצ'נסקי - תיק עבודות...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...
גודל מלא...

תמונות נוספות של יעקב לוצ'נסקי...

סיפור חיים:

יעקב לוצ'נסקי ויקיפדיה

ikiw/gro.aidepikiw.eh//:ptth/%7D%99%7D%2A%7D%7A%7D%19_%7D%C9%7D%59%7D%6A'%7D%0A%7D%1A%7D%7A%7D%99
האתר מיועד להצגה ברזולוציה 006x008 פיקסלים ובלוח צבעים 23 סיביות.